Etiket: Birgül Ayman Güler

Birgül Ayman Güler

Başbakan Yıldırım’ın Prompterindeki ‘Yönetişim’

Başbakan Binali Yıldırım, alanlarda ya da salonlarda konuşurken, kimi zaman söylediklerini ‘prompter’ denen cam ekrandan okuyor. İşte o zamanlarda camdan ‘yönetişim’ diye bir söz geçiyor, o da söylüyor.

Bu konuşmaları her kim yazıyorsa, Atlantik ittifakının çöküp gitmiş küreselci Bush-Blair zihniyetini Başbakan’ın kürsüsünde hortlatıyor.

Birgül Ayman Güler

Vize Serbestliğine Geri Dönmek mi?

İKV Başkanı, asıl olarak sermaye ilişkilerini sürdüren kişilere vize serbestliği tanımayı içeren ‘vize serbestliği süreci’nin canlandırılmasından söz ediyor. AB’nin göçmenlerin geri kabulüne ilişkin şartlarıyla birlikte Türkiye’den 72 konuda ‘reform’ istediği, Türkiye’nin bunlardan 67’sini tamamladığını söylediği, geri kalan 5 konuyu da AB’nin istediği gibi karşılamasını talep ettiği, hepsinin karşılığında işadamlarına Ekim 2016’dan itibaren vize serbestliği vereceği anlaşmadan…

Birgül Ayman Güler

Referandum ve Özerklik

Özerklik, 40 yıldır adeta dayatma halinde yürütülen bir “Türkiye’yi dönüştürme” siyasetidir. Şimdi, 16 Nisan 2017 sandığında da baş vermiş bulunuyor.

Referandum sandığına giren özerklik ruhu, iki maddeye eklenen ifadelerden sırıtıyor. Bunlardan biri 123., öbürü 106. Maddeye, iki küçücük ekleme