Kategori: Birgül Ayman Güler

Birgül Ayman Güler

Ulusal ve Üniter Devlet Maceramız

“Yeni anayasa” isteyenler, Türkiye’de Türk ulusunun egemenlik hakkını ortadan kaldırmak için anlaşmış olanlardı. Müdahale edilecek maddeler açıktı. Mevcut anayasada “çok fazla Türk sözü” geçiyordu; “bu kadarına da gerek yok” idi; aslında bu laf “hiç geçmesin” idi. Ulusal egemenlik hakkını ortadan kaldırmak için, bireylere verilmiş olan Türk Vatandaşı sıfatını kaldırmaya soyundular.