2016 Anayasa Önerisi Ayıplıdır

10 Aralık günü İstanbul’da patlatılan bombalar hepimize büyük acı verdi. Adeta herşeyin üzerini örttü. Dileğimiz, saldırganların tam bir yenilgiye uğratılması. Başımız sağolsun.

******

Aynı gün, AKP – MHP anlaşmasıyla ortaya çıkan anayasa değişikliği, 10 Aralık 2016 günü TBMM Başkanlığı’na verildi. Bu ana kadar sır gibi saklanan metin, o gün kamuoyu bilgisine açıldı. Değişiklikler, toplumun çok geniş bir kesiminde tam bir hayal kırıklığı yarattı.

2016 Önerisi, toplam 21 maddeden oluşan ve genel gerekçe ile madde gerekçelerini içeren bir metin. Toplam 177 maddeden oluşan mevcut anayasanın 65 maddesine dokunuyor; böylece anayasanın %35’ini değişikliğe konu ediyor. Bu orana bakarak, işin başında “mini-paket” diye anılan bu çalışmanın “mini” ölçülerini çok aştığı ve ortaya epeyce iri bir paket çıktığı söylenebilir.

******

Değişiklik, en temelde iki durum yaratıyor.

Birinci durum, yasama yetkilerinin bir bölümünün yürütmenin başı olarak tanımlanan cumhurbaşkanına devredilmesi.

İkinci durum, cumhuriyet örgütlenmesi için büyük öneme sahip olan “yönetimin yasallığı” ilkesini ortadan kaldırılması.

******

Yasama organı TBMM, yasaların çok ama çok büyük bölümünü, kendisine hükümetten gönderilen “kanun tasarısı” marifetiyle yapar. 2016 Önerisi “kanun tasarısı”nı ortadan kaldırıyor.

Bunun anlamı çok derin. Çünkü ortadan kalkan daha büyük bir şey var; hükümetin kendisi. Hükümet, yani başbakan ve bakanlar kurulu olmayınca, onun tarafından hazırlanan “kanun tasarısı” da elbette olmuyor.

Demek ki yasama yetkilerinin yürütmeye devretmenin devasa sonuçlarından biri, hükümet organının ortadan kaldırılması. Böylece yasamanın bir bölüm ve yürütmenin tüm yetkileri cumhurbaşkanına devredilmiş oluyor.

Cumhurbaşkanı devraldığı yetkileri “cumhurbaşkanı kararnamesi” çıkararak kullanacak. TBMM ise yetki alanını aramaya çıkacak.

******

Gerçekte ikinci durum da bununla bağlantılı.

Hukuksal olarak bir hükümet yok. Ama elbette işlevleri sürecek. Hükümetin işlevleri, devlet örgütleri yani kamu idareleri eliyle sürer. Ya da kamu yönetimi dediğimiz 3 milyonu aşkın personel, 21 bakanlık ve bunların bağlıları, 81 il, 912 ilçe, 18 bin köy, 32 mahalleyle…

İşte bütün bu gövdenin yönetimi, arada “hükümet” olmaksızın, doğrudan cumhurbaşkanına bağlanıyor.

Neden hükümet olmaksızın diyorum? Çünkü orada hükümetmiş gibi görünen “bakan”ların kurul olarak hiçbir sorumlulukları yok. Bunların bir kurul olduklarının göstergesi olacak hiçbir şey, örneğin ‘kararname çıkarma’ gibi bir yetkileri yok. Hepsi cumhurbaşkanının siyasal bile değil, teknik yardımcıları gibiler.

Cumhurbaşkanı, 2016 Önerisi’nde sahip kılındığı kararnameleri, özellikle de devlet kurumlarını kurma, kaldırma, görev ve yetkilerini belirleme; üst kademe yöneticilerini atama işlemlerinde kullanacak.

Oysa bütün bu işler ancak yasayla yapılabilir. Anayasa “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” diyor. 2016 Önerisi, Anayasa’daki bu temel ilkeye öyle bir istisna getirmiş ki, gerçekte ilkeyi ortadan kaldırıyor.

Bu Öneri’ye göre, ülkemizde bundan böyle eski dille “idarenin kanuniliği” değil, “idarenin idariliği” ilkesi egemen olacak. Yani, toplumun ve siyasetin denetiminden tümüyle uzak, kapalı devre ve üniterlikten federalliğe her savrulmaya uygun bir idare çağının açılışı….

******

Başta hayal kırıklığı derken bunu kastettim.

Anayasa bir yana, anayasada böyle temel değişiklikler de, hukuk felsefesi ve anayasa hukuku bilmeyen dar kadrolarca yapılmaya kalkışılırsa, işte bu son örnekte görüldüğü gibi, olmaz.

Birgül Ayman Güler

Birgül Ayman Güler

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER 1961 Bergama, İzmir doğumlu. 1983’te Marmara Üniversitesi İİBF Siyaset – İdare Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 1992 yılında Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında doktor, 1996 yılında doçent, Yönetim Bilimi alanındaki çalışmalarıyla 2002 yılında profesör unvanı aldı. 25 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bunun ilk onbeş yılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE), son on yılı da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) geçti. 2011 yılında emekli oldu. Aynı yıl İzmir Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Meclis’te KİT Denetleme Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 24. Dönem CHP milletvekili olarak başladığı bu görevini, Bağımsız Milletvekili olarak tamamladı. Meslek yaşamı boyunca çeşitli dernek ve vakıflarda kuruculuk ve yöneticilikler yaptı. Savurgan ve yok edici özelleştirme politikalarına karşı mücadele etmek amacıyla 1995 yılında Kamu İşletmeciliğini Geliştirme (KİGEM) Vakfı kurucusu ve yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. 2000 yılında kamu kesiminde yöneticilerin bir araya geldiği Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği (KAYUD) başkanlığı yaptı. 2004 yılında Türkiye’nin sürüklendiği yerelcilik girdabına karşı mücadele vermek amacıyla Yerel Yönetim Araştırma Eğitim ve Yardım Derneği (YAYED) kurucusu ve genel başkanı oldu. Birgül Ayman Güler,dünya ölçüsünde toplumsal hareketlerden biri olan 2007 Cumhuriyet Mitingleri’nin konuşmacıları arasında yer aldı. 14 Nisan Tandoğan, İzmir Gündoğdu ve Samsun Atatürk alanlarında konuşmacı oldu. Partili siyasal mücadeleye,2001 yılında kurulan Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) kurucusu olarak başladı. BCP’de 2001 – 2008 yılları arasında Parti Meclisi üyesi, MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İki yıllık bir aradan sonra CHP’de yer aldı. CHP’de kadın örgütlenmesinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü görevlerini üstlendi. İki dönem üst üste parti meclisi üyesi olarak görev yaptı. Parti yönetiminin temel politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle tedbirli olarak ihraç cezalandırması karşısında 26 Ocak 2015’te istifa ederek bağımsız kaldı. 2009 yılındaBERKSAV –Bergama Kültür ve Sanat Vakfı tarafından “Bilim ve Kültür Ödülü” ile; 2013 yılında EĞİTİM-İŞ SENDİKASI tarafından “Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü”, 2014 yılında CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ tarafından “Cumhuriyet Kadını Ödülü” ile onurlandırıldı. 31 Ocak 2016 günü Ankara’da oluşturulan Milli Anayasa Hareketi çalışmalarında yer alan Birgül Ayman Güler, Yeni-Anayasacılık girişimlerine karşı çalışmalar yapıyor. Aydınlık ve Yeni Adana gazetelerinde köşe yazıları yazıyor. Devlet yönetimi, yerel yönetimler, yönetim reformu, kamu personeli konularında kitapları ve çok sayıda makalesi yayımlanmış bulunuyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir